Monday, January 11, 2010

TIDAK MEMBALAS GUNA - TULIS SUTAN SATI

TIDAK MEMBALAS GUNA - TULIS SUTAN SATI

  1. Menyadari Untung Badan (MS 3 – 9)

Nasroen selalu memikirkan keadaan pendapatannya yang sering tidak mencukupi. Ia harus menanggung mentua dan dua orang adiknya.I merasa malu minta bantuan dari kampong.

Ayahnya ingin menjodohkan dengan kemenakannya tetapi ditolak. Ia sebenarnya telah bercinta dengan gadis pilihan bernama Roslina.

Timbul keinginan untuk menambah ilmu pengetahuan dan mencari gaji yang lebih tinggi. Bercadang untuk ke Betawi.

Ada keinginan untuk bersaing dengan orang Barat (MS 9). Akan bermuafakat dengan Roslina.

  1. Cita-cita Mulia (MS 10 – 20)

Bercakap dengan Roslina, semenjak kedatangan tamu dari Darat keadaan hidup mereka tidak tenteram. Banayak mengeluarkan belanja yang besar.

Roslina dapat tawaran mengajar di Bestuur Adabiah School dengan gaji f 30

Nasroen tidak mahu Roslina bekerja sepanjang masa. Nasroen menjelaskan kinginannya untuk ke Betawi. Menyatakan hasratnya ingin belajar.

Keinginan untuk menjaga anak laki-laki dan mereka tidak mahu anaknya akan mngalami nasib yang sama seperti mereka (MS 16).

Roslina meminta suaminya belajar sahaja. Wang belanja akan dikirim. Tujuan Nasroen cepat tamat belajar. Sanggup ual barang kemas untuk persediaan ke Betawi.

  1. KORBAN POLIGAMI (MS 20 – 29)

Baginda Sulaiman mengatakan menurut perhatian doctor, ayah suan sakit sebab termakan makanan kotor. Menurut mereka orang yang melakukannya ialah Mak Misah.

Berbincang berkaitan kepercayaan lama yang masih diamalkan sesetengah orang Minangkabau. Makanan kotor diberikan kepada suami dengan tujuan suami lebih kasih kepada isterinya. (MS 22)

Berbincang berkaitan isu poligami menurut perspekti Islam (MS 25).

Kesedaran seorang laki-laki yang erpendidikan bahawa poligami tidak sesuai dan tidak mengikut ajaran Islam yang sebenar.

Bincang hal yang tidak sesuai dengan adat dan aama masih diamalkan dalam masyarakat. Orang bangsawan – sutan jadi orang jemputan. Ambil kesempatan dari segi kedudukan dan status.(MS 26)

Baginda Sulaiman menceraika isterinya yang banyak memberi masalah kepada kehidupannya.

MENINGGALkAN NEGERI (MS 29 – 36)

Roslina meneesaikan hutang suami sewaktu suaminya berangkat meninggalkan rumahnya untuk Betawi.

Keadaan isteri cari nafkah untuk suami sewaktu suami sedang belajar di Betawi.

Nasroen belajr sambil bekerja. Tidak sangup melihat kepayahan isteinya untuk menanggong kehidupannya. Dia juga tidak sanggup terima nafkah dari isterinya (MS 51). Bekerja di Escompto, Weltevreden. Gajinya agak memuaskan.

Nasroen bejaya tamat belajar diploma boekhouding

KENANG-KENANGAN (36 – 48)

Hati Roslina sangat berat ditinggalkan suami.

Bekerja sendiri untuk menjaga dirinya dan anaknya.

BERGIRANG HATI (48 – 53)

Nasroen belajar dengan bersungguh-sungguh

Minta izin dengan keluarga di Bukit Tinggi untuk belajar ke Betawi

Keluarga hantar sehingga ke Padang (MS 34)

TERSESAT

Semenjak Nasroen berpindah rumah dan mula makan gaji kehidupannya mula berubah. Mula hidup dengan gaya hidup bebas seolah-olah ia tidak bersuami.

Surat dari sterinya tidak dibalas dan ia sudah melupakan isterinya.

Semenjak berada di rumah induk semangnya pergaulannya makin luas.

Memandang Roesmari sebagai adik kandungnya. Bebas keluar masuk blik

Lupa kepada isterinya. Menganggap isterinya tidak dapat mengikut arus zaman.

Nasroen lebih suka bergaul dengan orang Eropah daripada bangsanya sendiri. Meniru cara Barat. Namnya diubah cara Barat(MS 60)

Pergaulan dengan Roesmary semakin baik dengan Nasroen. Pergi ke tempat hiburan. Terlibat dengan minuman memabukan dan muzik mengkhayalkan.

Mula tertark dengan Roesmary

NERACA PALINGAN BOENGKAL

Nasroen terima surat dari Roslina, dari kampong.

Mula memandingkan Roemsari dan Roslina. Riemsari sangat sesuai dengan jiwanya dan Roslina hidupnya cara kampong.

DUA ORANG BERSAHABAT

Sahabatnya, Osman menasihatkan Nasroen menjemput isterinya sebab kehiduan kota banyak pancarobanya

Sahabatnya meminta jangan kahwin di Betawi (MS 80)

Sahabatnya menceritakan keadaan rumah tanggnyanya. Osman harus me elesaikan urusan rumah tangganya sendiri. Isterinya tidak mahu bantu.

Pulang dari rumah Osman, jumpa dengan Roesmary di bilik. Dapat mengucapkan rasa cinta masing-masing. Kebetulan ibu dan ayah idak ada.

SUAMI ISTERI (85 – 99)

Roslina teringatkan suaminya yang berada di Betawi.

Nasreon pulang kampong bersama mamaknya.

Bincang dengan Roslina ingin menyerahkan wang digunakan semasa belajar di Betawi (MS 93)

Laki-laki yang tidak mengenang jasa isterinya

Roslina menyatakan kepada mamak Nasroen, waktu Nasroen berhasil baru mengaku kemenakan. Waktu dalam kesusahan tidak ada yang sanggup bantu.

Roslina minta Nasroen ambil duit dan beredar dari rumahnya. Isteri diceraikan suami bersama anaknya, Noersan.(MS 98)

No comments: